Pulses

Pulses
Quaker
Quacker white oats tin
Quacker white oats tin

Rs 650

500gm
162951102499
Leela
leela bajra
leela bajra

Rs 75

1kg
162951102499
Leela
leela sabit gandum
leela sabit gandum

Rs 50

1kg
162951102499
Leela
leela desi daliya
leela desi daliya

Rs 50

0.5kg
162951102499
Leela
leela white lobia
leela white lobia

Rs 85

0.5kg
162951102499
Leela
leela red lobia
leela red lobia

Rs 120

0.5kg
162951102499
Leela
leela daal arhar
leela daal arhar

Rs 150

0.5kg
162951102499
Leela
leela maash sabit
leela maash sabit

Rs 150

0.5kg
162951102499
Leela
leela moong sabit
leela moong sabit

Rs 130

0.5kg
162951102499
Leela
leela moong chilka
leela moong chilka

Rs 130

0.5kg
162951102499